Condicions d'ús i política de privacitat

2012 © Tots els drets reservats.

Aquesta pàgina web i el nom de domini www.farmaciajbesora.com són titularitat de l'empresa FARMÀCIA BESORA, S.C.P. 
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s'exposen les dades identificatives del titular:

FARMÀCIA BESORA, S.C.P.
C/ Pont, 45
08580 Sant Quirze de Besora 
t. 93 855 00 44
E-mail: ericbesora@loptica.com
El fet d'accedir i participar en aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d'ús i política de privacitat.
 
1. Finalitat de la web.

La web farmaciajbesora.com té per finalitat oferir informacions diverses sobre disseny, fotografia, publicitat, art i actualitat en general, així com també informació sobre FARMÀCIA BESORA i els seus serveis.
 
2. Propietat intel·lectual.

Els drets de propietat intel·lectual de la web farmaciajbesora.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de FARMÀCIA BESORA, a qui en correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de FARMÀCIA BESORA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. 

L'usuari reconeix que, en introduir, crear o compartir continguts en aquest lloc web, atorga expressament sense cap contraprestació i de forma irrevocable permís a favor de FARMÀCIA BESORA perquè pugui utilitzar, copiar, comunicar, fer públic i distribuir el contingut de l'usuari pel lloc web.
 
3. Condicions generals.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web farmaciajbesora.com, que es posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a aquest lloc web n'implica l'acceptació sense reserves.
 
4. Permisos.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius de la web. 2) Que es realitzi amb la intenció exclusiva d'obtenir la informació continguda per a un ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública, transformació o descompilació, sense el consentiment exprés del seu titular. 
 
5. Accés a la web.

Tant l'accés a la web com l'ús que pugui fer-se de la informació que inclou és responsabilitat exclusiva de qui el fa. El titular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. FARMÀCIA BESORA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (Software i Hardware), als fitxers o documents que s'hi guardin, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades. 

El titular de la web no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, pel que fa al seu contingut, ni que estigui sempre actualitzat, encara que realitzarà els esforços corresponents per tal d'evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. 
 
6. Enllaços a d'altres webs.

El titular de la web no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina farmaciajbesora.com. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.
 
7. LOPD - Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

El titular de la web posa a disposició de l'usuari formularis a través dels quals pot fer arribar comentaris, i facilita també un correu electrònic per rebre consultes o peticions d'informació. L'usuari consenteix expressament i autoritza a FARMÀCIA BESORA el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formulari i correu electrònic, per a: 

- La gestió del contingut, informació i/o dades relatives als perfils de cadascun dels usuaris, com també respecte al contingut, informació i/o dades generades en interactuar l'usuari amb el Lloc web com a espai virtual per a aquestes utilitats i/o funcions. 

- Enviament d'informació sobre els serveis de FARMÀCIA BESORA que hagi sol·licitat mitjançant els formularis de la web, per email o per qualsevol altre mitjà. 

L'usuari consenteix que les dades que ens faciliti, si s'escau, restin incorporades als fitxers de FARMÀCIA BESORA, degudament notificats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a finalitats de gestió de clients o possibles clients.

En qualsevol cas, l'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ens ha fet arribar les dades n'és el titular. FARMÀCIA BESORA guardarà les dades personals rebudes a través dels formularis o comptes de correu de la pàgina web en total secret, llevat del nom indicat com a remitent, garantint-ne la confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar-ne l'alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats. De la mateixa manera, aquestes dades no seran cedides ni s'hi donarà accés en cap moment a terceres entitats, fóra dels casos autoritzats per la llei. L'accés o ús d'aquesta pàgina web per part de l'usuari n'implica el consentiment i l'acceptació de les condicions exposades en aquesta política de privacitat.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment davant FARMÀCIA BESORA, S.C.P., C/ Pont 45, 08580 Sant Quirze de Besora, o per email a ericbesora@loptica.com

FARMÀCIA BESORA no fa servir tècniques de "spamming" i tractarà només les dades que l'usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats a la web.
 
8. Enllaços d'hipertext.

Pel que fa als enllaços que es facin a la nostra pàgina web, cal que respectin escrupolosament els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços, quan es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i, especialment, no es puguin mantenir els "frames" de la pàgina Web d'origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l'usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL de la web original, o de manera que la web original s'aprofiti il·lícitament de la reputació, la inversió o els drets del titular.
 
9. Modificacions de la web.

FARMÀCIA BESORA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda a la seva web o en la seva configuració i presentació. 
 
10. Responsabilitats.

FARMÀCIA BESORA no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, caigudes a la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web funcioni de manera constant, fiable i correcta, sense retards o interrupcions. 

FARMÀCIA BESORA es reserva el dret de poder modificar la present política de privacitat a fi d'adaptar-la a novetats legislatives eventuals, canvis en codis tipus, o per motius estratègics o corporatius. Tot plegat, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat. 

FARMÀCIA BESORA té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que en permeti la transmissió, viatjant per canals raonablement segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment de la legislació que estigui vigent a cada moment en aquesta matèria.

FARMÀCIA BESORA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d'enllaços des de la web. FARMÀCIA BESORA no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

L'usuari es compromet a utilitzar la web de FARMÀCIA BESORA conforme a l'establert en aquesta Política de Privacitat i Condicions d'Ús, i es compromet igualment a utilitzar el blog de forma no contrària a la legislació vigent o de mala fe, i de conformitat amb l'ordre públic i els bons costums. 

La possibilitat oberta a l'usuari de deixar comentaris a les diferents entrades de blog suposa l'acceptació d'unes regles mínimes d'educació, respecte a l'ordre públic i als bons costums, a les normes legals vigents aplicables, i al sentit comú. En aquest sentit, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, enumerem les següents prohibicions: (a) No s'admetran comentaris o continguts que incloguin insults, difamaciones, amenaces, vexacions o expressions que puguin resultar incòmodes respecte a alguns participants  o usuaris, o a qualsevol persona o institució; (b) No es permetran comentaris que es considerin obscens, racistes o xenòfobs; (c) Es prohibeixen continguts que promoguin activitats il·legals, com ara la pornografia infantil, terrorisme, curses il·legals, etc., o incitin a la violència en general; (d) Els continguts que s'enviïn des de robots informàtics amb la intenció de generar danys a la web seran considerats spam i s'eliminaran. 

En emplenar el formulari per deixar un comentari, l'usuari declara que cap dels materials audiovisuals, gràfics, comentaris, històries, notícies, etc., que s'hi pugin, exposin, publiquin i distribueixin no infringeix els drets de qualsevol tercer, incloent-hi els drets d'autor, pròpia imatge, marca, privacitat, publicitat o altres drets personals o de propietat intel·lectual i que d'igual manera, no inclouran cap contingut denigrant, difamatori o il·legal. 

En cap cas FARMÀCIA BESORA serà responsable dels danys que pogués causar l'usuari per l'ús errat o indegut respecte a tercers, essent responsabilitat única i exclusiva de l'usuari del blog. L'usuari assumirà totes les despeses, indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per l'incompliment de normes legals i d'aquesta Política de Privacitat i Condicions d'Ús.

En tot cas, FARMÀCIA BESORA col·laborarà tant com calgui amb les autoritats judicials, si fos el cas, per aturar els actes il·legals o contraris a la bona fe contra FARMÀCIA BESORA o qualsevol tercer, i per identificar els usuaris que actuïn de forma contrària a la norma legal i a aquesta Política de Privacitat i Condicions d'Ús. 

FARMÀCIA BESORA podrà monitorizar els continguts que els usuaris pugin als seus portals, blogs o webs amb la finalitat de servir de filtre a actes il·legals o de mala fe, sense que això suposi que FARMÀCIA BESORA sigui responsable dels continguts pujats a la seva web pels usuaris. Aquesta mesura simplement és preventiva i de col·laboració amb l'administració judicial, amb el benentès que, encara que estigui col·laborant, es poden escapar continguts contraris a la legalitat i a la bona fe per part dels usuaris, els quals seran els únics responsables dels continguts que publiquin a la web de FARMÀCIA BESORA. 
 
11. Cookies.

La web de FARMÀCIA BESORA utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer-ne la freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d'accés a àrees restringides. També facilitaran eventualment la visualitzación d'elements de publicitat en funció de criteris predefinits per FARMÀCIA BESORA, que podran activar-se per cookies servides per tal entitat o per tercers que prestin aquests serveis per compte de FARMÀCIA BESORA. 

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. 
 
12. Fur aplicable.

L'usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Vic. El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establertes. Les modificacions s'inclouran de forma destacada a la web.